6.30 – 8.15

               prace porządkowe, organizacja stanowisk pracy, schodzenie się dzieci;                              

8.30 – 9.00

zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do śniadania, śniadanie;

9.00 – 9.15

zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do zajęć;

9.15 – 10.00

zajęcia edukacyjne, bloki tematyczne (ćwiczenia gimnastyczne, umuzykalnianie, zajęcia plastyczne, ćwiczenia z mowy i myślenia, elementy literatury i nauk matematyczno-przyrodniczych), przedstawienia teatralne;

10.00 – 10.15

drugie śniadanie

10.15 – 11.00

spacery, zabawy na placu zabaw w zależności od warunków atmosferycznych, gry i zabawy dydaktyczno-wychowawcze z przerwą na zabiegi higieniczne

11.00 – 11.30

prace porządkowe po zajęciach, zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00

obiad II danie

12.00 – 13.30

cisza poobiednia, leżakowanie,

13.45 – 14.15

zupa + podwieczorek

14.30 – 16.30

gry i zabawy indywidualne w grupach, odbiór dzieci