Więcej informacji:

 

www.dwujezycznedzieci.pl

 

www.bilingualfuture.com/pl/

 

www.youtube.com/DwujezyczneDzieci

 

Infolinia: (+48) 22 290 44 33

 

Dofinansowanie miejsc opieki w Żłobku Gminnym „Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie. Kwota dofinansowania: 33 440,00 zł. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2021. Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

 

 

 

 

 

GMINA KRASOCIN/ ŻŁOBEK GMINNY

„WESOŁY WIATRACZEK”

KRASOCINIE

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Krasocin poprzez utworzenie nowego żłobka, w którym zapewnione zostaną miejsca dla 38 dzieci (18DZ,20CH). Pozwoli to na zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i wzrost zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 538 262,52 zł

 

 

 

 

Instytucja dofinansowana z programu ,,Maluch+" 2020

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Maluch+" 2020 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.