Misja Żłobka Gminnego ,,Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie

Misją naszego żłobka jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności. Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka. Podczas codziennej pracy dzieci rozwijają swoją aktywność, poprzez poznawanie świata wszystkimi zmysłami. Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektujemy jego potrzeby, wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności. 

W myśl hasła " z sercem po serce dziecka" tworzymy atmosferę ciepła, czułości i troskliwości.
Realizujemy cele i zadania określone w obowiązującej Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Prowadzone przez opiekunów obserwacje zachowań dzieci wykorzystywane są do indywidualnego doboru metod wychowawczych, dzięki czemu dzieci rozwijają się zgodnie z własnym potencjałem.
Miarą naszego sukcesu są uśmiechnięte buzie naszych maluszków a także zadowolenie ich rodziców.smilesmile

 

Wizja żłobka

Nasi podopieczni dzięki zdobytej u nas wiedzy i umiejętności opuszczając żłobek są przygotowani do podjęcia dalszej nauki w przedszkolu.